LEASING NA SAMOCHӓD OSOBOWY

HAJMIG BROKER oferuje także usługi leasingu na samochody osobowe w nastę™pujących formach:
 • leasing operacyjny
 • leasing finansowy
 • leasing zwrotny
WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI LEASINGOWYMI:
 • BZ WBK LEASING S. A.
 • GETIN LEASING S.A.
 • ORIX POLSKA S.A.
 • PANORAMA FINANSÓW SP. Z O.O.
 • BRE LEASING SP. Z O.O.
 • VB LEASING POLSKA S.A.
 • MILLENIUM LEASING SP Z O. O.
 • IMPULS-LEASING POLSKA SP. Z O.O.

LEASING OPERACYJNY WARSZAWA

Leasing operacyjny Warszawa - to najbardziej popularna forma leasingu. W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątkowych leasingodawcy - firmy leasingowej. Raty leasingowe są niższe niż w przypadku leasingu finansowego. Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych również spoczywa na leasingodawcy. Leasingobiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodu wszelkie opłaty ponoszone na rzecz leasingodawcy, np. opłata wstę™pna, raty leasingowe. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej. Po zakoń„czeniu umowy leasingu leasingobiorca ma prawo wykupienia przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny - cechy:

 • Zakup samochodu na podstawie faktury VAT 23%
 • amortyzacja po stronie leasingodawcy
 • Koszt uzyskania przychodu - leasingobiorca zalicza w koszty raty leasingowy netto wraz z opłatą wstę™pną
 • Podatek VAT - doliczany do każdej raty leasingowej
 • Wpłata własna od 20 do 45%
 • Wykup jest zależny od stawki amortyzacji i okresu wykupu:
 • Okres leasingu - jest dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu, minimalnie 24 miesiące a maksymalnie wynosi 60 miesię™cy.
 • Zerwanie umowy - wymaga zapłaty odszkodowania od leasingodawcy
Uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, mające wpływ na wysokość kosztów podatkowych stron umowy leasingu to najważniejsza różnica odróżniająca leasing operacyjny a leasing finansowy.

LEASING FINANSOWY WARSZAWA

Leasing finansowy Warszawa - to forma leasingu, w której przedmiot leasingu jest przekazywany w użytkowanie za wynagrodzeniem czynszowym. W leasingu finansowym nie cała rata leasingowa, lecz tylko jej czꙶć odsetkowa, stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Jego wysokość uzależniona jest od odrę™bnych przepisów podatkowych. Spłata nastę™puje w ratach obejmujących pełną wartość przedmiotu leasingu, a przy ostatniej racie może nastąpić przeniesienie prawa własności na leasingobiorcę™. Długotrwały wynajem samochodu czę™sto wykorzystuje formę™ leasingu finansowego, ale dzieje się™ tak raczej rzadko. Leasing finansowy - cechy:
 • amortyzacja po stronie leasingobiorcy
 • Koszt uzyskania przychodu - leasingobiorca zalicza w koszty amortyzację™ oraz czꙶć odsetkową rat leasingowych
 • Podatek VAT - płatny w całości z góry wraz z pierwszą ratą leasingową, po odbiorze przedmiotu leasingu
 • Wykup - nie istnieje: wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się™ własnością leasingobiorcy
 • Zerwanie umowy - jest w pełni możliwe przed zakoś„czeniem umowy leasingowej
 • Okres leasingu - okres leasingu minimalny to 12 miesię™cy, a maksymalny 60 miesię™c

LEASING ZWROTNY WARSZAWA

Leasing zwrotny samochodów.

Leasing zwrotny Warszawa - opatrzony jest pewnymi uwarunkowaniami po spełnieniu których możliwe jest uruchomienie finansowania:
 • nie ma miejsca wyprzedaż majątku trwałego w celu poprawy cash flow,
 • zakup środka trwałego za gotówkę™ miał racjonalne uzasadnienie, np. z tytułu dodatkowych upustów cenowych,
 • realizowany był zakup środka trwałego za granicą, przy czym od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży nie upłyn꙳o 30 dni.
Jeśli zamierzasz uwolnić zaangażowane środki finansowe, z właśnie co zakupionego samochodu, to skorzystaj z leasingu zwrotnego. Leasing zwrotny samochodu osobowego lub ciꙿarowego do 3,5t DMC jest możliwy również gdy jesteś już od dawna właścicielem danego przedmiotu a na nim samym nie ciąży zastaw. Wiek przedmiotu nie winien przekraczać 8 lat. Co można sfinansować:
 • Samochody osobowe i lekkie auta dostawcze do 3,5t DMC
 • Samochody ciꙿarowe w karoserii osobowych (z homologacją)
 • Samochody ciꙿarowe do 3,5t DMC
Minimalna wartość pojazdu podlegającego finansowaniu musi wynosić 15.000 PLN netto Warunki leasingu zwrotnego:
 • Umowy realizowane poprzez leasing operacyjny, kapitałowy lub zwrotny
 • Czynsz inicjalny już od 10%
 • Okres umowy od 24 do 60 miesię™cy;
 • w przypadku leasingu finansowego od 6 miesię™cy
 • Waluta umowy PLN
HAJMIG BROKER gwarantuje:
 • atrakcyjne stawki i warunki ubezpieczenia komunikacyjnego (dla pojazdów nowych ubezpieczenia preferencyjne)
 • możliwość ustalenia rat leasingowych równych, degresywnych lub sezonowych
 • Zabezpieczenie standardowe - weksel własny in blanco